Corona

UPDATE 29-09-2020

Iedereen heeft Mark Rutten gisteren gehoord; er mogen geen supporters bij sportwedstrijden aanwezig zijn en de kantine moet dicht. Als bestuur hebben wij hier uiteraard direct gehoor aangegeven en de kantine gesloten.. Het is dus niet meer mogelijk om consumpties af te nemen op het sportpark van KV Bladella. Dit geldt ook voor ranja/thee in de rust. Tip: neem zelf drinken mee voor in de rust.

Uiteraard gelden deze regels ook op andere sportparken. Moet je als ouder van een kind (t/m 17 jaar) rijden naar een uitwedstrijd, dan val je onder ‘teambegeleiding’. Dit betekent dat zij niet vallen onder de regel voor toeschouwer en mogen blijven kijken. Neem hierbij wel je verantwoordelijkheid. Houd je aan het rijschema en beperk het aantal chaffeurs. Daarnaast is het advies om mondkapjes te gebruiken in de auto naar een uitwedstrijd. Overleg dit sowieso altijd samen met de bestuurder en je reisgenoten.

De regels gelden voor de komende drie weken, tot die tijd zullen we op ons sportpark de regels naleven wat ons wordt opgedragen.

Dus de oproep aan supporters/ouders tijdens trainingen en (uit)wedstrijden niet aanwezig te zijn, hoe lastig of vervelend dat ook is.

———————————————————————————————————

Bij iedereen zullen de geldende regels in verband met de Coronaproblematiek bekend zijn. De korfbalbond (KNKV) stelt vooralsnog geen extra eisen en er worden geen aanpassingen in de spelregels voorgesteld. De KNKV verwijst naar de richtlijnen van het NOC*NCF.

We hebben in het bestuur besproken wat wij als vereniging willen. Wij willen een sportklimaat creëren waarin iedereen zich veilig kan voelen. We hebben voor de vakantie goede ervaringen opgedaan met de trainingen en willen deze goede ervaringen doorzetten. Dit zal discipline vergen van ons allen, leden, tegenstanders en ouders.

We vragen onze leden en ouders de volgende richtlijnen daarom zoveel mogelijk te blijven naleven:

 • Kom niet trainen als je verkouden ben of verhoging hebt. Meldt dit bij je trainster/coach;
 • Was je handen: er is ontsmettingsmiddel en zeep op het sportpark aanwezig;
 • Douche zoveel mogelijk thuis en niet op het sportpark;
 • Kom aangekleed naar het sportpark, zodat je alleen nog je schoenen hoeft te verwisselen. Dit kan ook buiten op de bankjes;
 • Ben niet te vroeg op het sportpark. 10 minuten voor de training en 30 minuten voor de wedstrijd is meer dan genoeg! De coach van je team zal hierover een afspraak met jullie maken;
 • Iedereen boven de 18 dient 1,5 meter te houden: in de kantine, in de douche en in de kleedkamer. Onze accommodatie is niet zo groot, dus denk eraan dat je bijvoorbeeld maar met 2 tegelijk kunt douchen;
 • We vragen ouders bij trainingen het verblijf op het sportpark te beperken tot halen en te brengen. Blijf dan ook de 1,5 meter naleven;
 • Tijdens de wedstrijden is er een uitgiftebalie voor drinken en eten, zodat iedereen zoveel mogelijk buiten kan blijven. Er worden momenteel geen tosti’s gekocht;
 • Drink uit je eigen bidon;
 • Bij onze wedstrijden roepen we ouders en leden boven de 18 de 1,5 meter regel te respecteren en elkaar hierop te attenderen. Leden van boven de 18: let hier op als je op de reservebank mocht zitten;
 • Geef geen hand aan de scheidsrechter. En als je ouder bent dan 18 of coach: ook geen hand aan je tegenstander en coach van de tegenpartij.
 • Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder;
 • Een teambespreking houd je zoveel mogelijk buiten zowel voor de wedstrijd als tijdens de rust.
 • De laatste berichten geven aan het aantal besmettingen in onze gemeente toeneemt. Wellicht dat het leden of familie van vereniging ook gaat treffen, wat we uiteraard niet hopen. We gaan ervanuit dat onze leden hierbij hun verantwoordelijkheid nemen en dat zij de leden met wie ze in contact zijn geweest op de hoogte stellen.

We blijven de regels naleven en hopen hierdoor een veilig sportklimaat te creëren, maar dat kan alleen als we dat allemaal doen! We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid.