Corona

UPDATE 22-11-2021

 QR codes scannen – we hebben allemaal als doel dat iedereen zo lang mogelijk en in een zo veilig mogelijke omgeving kan sporten. We willen de door rijksoverheid opgelegde regels dan ook zo goed mogelijk uitvoeren en zijn daarom met de gemeente en andere verenigingen op zoek gegaan naar een zo praktisch mogelijke uitvoering.

En dat is gelukt!
Vanaf 22 november hoeven we niet meer aan de voordeur te scannen, maar zijn we verantwoordelijk om onze 18+ leden en tegenstanders zelf als vereniging te scannen. Dat moet gebeurd zijn voordat ze de sportzaal betreden.

De seniorenteams worden hiervoor zelf verantwoordelijk gemaakt. Zij ontvangen hierover bericht in hun team-app. Met de A-jeugd worden nog aparte afspraken gemaakt.

Voor iedereen blijven de volgende regels van kracht:

  • Blijf thuis met klachten.
  • QR code 18+ verplicht om te trainen en wedstrijden te spelen.
  • Er is geen publiek welkom.
  • De sporthal betreden en vertalen via de hoofdingang.
  • Ouders blijven buiten bij ophalen en wegbrengen.
  • Douchen kan.
  • Scheidsrechter, coaches en rijouders vallen buiten qr code plicht.

Een nadrukkelijke oproep om bij uitwedstrijden het aantal coaches, begeleiders en rij-ouders tot het minimum te beperken. Pak hierin je verantwoordelijkheid! Mondkapjes in de auto is niet meer verplicht, maar naar eigen afweging.

Per sportzaal kunnen de regels verschillen, bijvoorbeeld voor waar je als rij-ouder moet verblijven. Wees daarop voorbereid! In Bladel mogen rijouders in de sporthal plaatsnemen op de tribune. Voor zaal 4/5 geldt dat ouders de zaal mogen betreden, maar hierbij wel afstand moeten bewaren.

We houden jullie op de hoogte, want niets is zo veranderlijk als de coronaregels. En nu hopen dat we zo lang mogelijk mogen blijven sporten.