Competitiezaken

Algemeen

Wedstrijdkorfbal: senioren 1 en 2.
Breedtekorfbal: hieronder vallen alle overige teams.

De belangrijkste verandering hierbij is dat voor de teams die breedtekorfbal spelen er geen ploegopgave nodig is. Het wordt daardoor gemakkelijker om teams te completeren. Wel dient het teamgemiddelde (leeftijd) juist te zijn en de spelers niet reeds zijn opgegeven bij een team uitkomend binnen topkorfbal of wedstrijdkorfbal.

Binnen onze vereniging spelen senioren 1 en senioren 2 wedstrijdkorfbal. Zij mogen dus niet meespelen in teams die breedtekorfbal spelen.

Jeugd

Als ouders vragen, opmerkingen of problemen hebben met betrekking tot jeugdzaken op korfbalgebied kunnen zij altijd contact met ons opnemen via kvbladellabestuur@hotmail.com.

Aanmelden

Aanmelden gebeurt via de gebruikelijke methode, zoals beschreven op onze pagina Aanmelden en opzeggen. Tussentijdse aanmeldingen of tussentijdse aanvragen om mee te mogen trainen vinden plaats bij de wedstrijdsecretaresse. Deze bekijkt in samenspraak met de train(st)er en/of coach in hoeverre het mogelijk is om tijdens het seizoen in te stromen in een team.

Indeling van de jeugdteams

De volgende uitgangspunten worden bij de indeling van de teams gehanteerd:

  • het uitgangspunt is altijd om iedereen zoveel mogelijk te laten korfballen
  • alle speelsters worden ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie
  • indien het aantal speelsters in een leeftijdsgroep onvoldoende is, zal getracht worden om deze aan te vullen met speelsters uit een jongere leeftijdsgroep

De peildatum die van belang is voor de onderverdeling naar leeftijdsgroepen is 1 januari van het jaar waarin de competitie gestart wordt.

Vanaf Aspiranten D wordt ingedeeld naar prestatie. Dit wordt zorgvuldig gedaan door de Technische Commissie in overleg met train(st)er . Bij de jongere jeugd wordt rekening gehouden met andere factoren. De indeling gebeurt altijd in overleg. De Technische Commissie stelt teams samen met train(st)ers/coaches van elk team.

Trainingen en wedstrijden

Trainen
De train(st)er zorgt vooraf dat er een opbouwende training is gemaakt. Daarnaast maakt hij/zij afspraken met de groep over het klaarzetten en opruimen van trainingsmateriaal.

Het is belangrijk dat de train(st)er er op toe ziet dat:

  • het materiaalhok tijdens het opruimen netjes wordt achtergelaten
  • het materiaalhok na afloop van de training op slot wordt gedaan

De sleutel van het materiaalhok hangt in het sleutelkastje in de bestuursruimte. Let op, hang deze sleutel weer in het sleutelkastje!

Afmelden voor trainingen
Dit moet telefonisch gebeuren bij je eigen train(st)er.

Wedstrijden
De coach zorgt ervoor dat er genoeg speelsters zijn voor de wedstrijden. Bij afmeldingen zorgt men voor vervanging.
Na de wedstrijd wordt gekeken of het materiaal moet worden opgeruimd of dat het kan blijven staan voor een volgende wedstrijd die op dezelfde dag wordt gespeeld.

De coach ziet er verder op toe dat:

  • er geen ballen, pinnen en strafworpstippen op het speelveld achterblijven
  • het materiaal na afloop netjes wordt opgeruimd

Tenslotte vervult de coach de volgende taken:

  • wedstrijdformulieren digitaal invullen via de app Sportlinked
  • scheidsrechters ontvangen en kleedlokalen toewijzen
  • doorgeven van zware blessures, zwangerschappen, bruiloften etcetera aan het bestuur, zodat deze voor een kleine attentie kan zorgen

Afmelden voor wedstrijden
Dit moet telefonisch gebeuren bij eigen coach.
Dit geldt ook voor het afmelden bij toernooien.

Afgelasting van wedstrijden
Dit krijg je te horen via de coach. Deze krijgt het te horen van de wedstrijdsecretaresse.

Wedstrijdprogramma
Elk teamlid ontvangt het wedstrijdprogramma van de eigen coach. Het wedstrijdprogramma kun je vinden op onze website en in Sportlinked.

Vervoer naar wedstrijden
De coach verstrekt aan elke speelster een wedstrijdprogramma. Bij de uitwedstrijd is vermeld wiens ouder voor vervoer dient te zorgen.
Bij de thuiswedstrijd is vermeld of er kantinedienst gedraaid moet worden door ouders.

Oefenwedstrijden
Wanneer je als coach een oefenwedstrijd organiseert op het sportpark van de vereniging, geef dit dan tijdig door aan de wedstrijdsecretaresse.

Opdracht ouders
Geef je dochter opdracht om na de training/wedstrijd te douchen. Dit is goed voor het lichaam. En het is goed voor de sociale contacten in het team.

Toernooien
Toernooien worden door de wedstrijdsecretaresse, in overleg met de trainers/coaches en TC-leden van de vereniging, geregeld.

Boiler
Is het water van de boiler te warm of te koud, geef dit door via kvbladellabestuur@hotmail.com.
Kom zelf niet aan de boiler!

Kantinedienst
Bij thuiswedstrijden worden ouders en leden ingedeeld voor de kantinedienst. Deze indeling is terug te vinden in de kantine. In de bestuursruimte is een handleiding te vinden.

Zaalwacht
In de binnencompetitie wordt de zaalwacht bij jeugdteams geregeld door ouders en bij senioren wordt dit door de desbetreffende teams zelf geregeld.

Kleedruimtes
Deze worden door elk team na trainingen en na elke wedstrijd netjes achtergelaten.

Kampioenschappen
Wanneer een team kampioen kan worden, wordt dit van te voren medegedeeld door de wedstrijdsecretaresse.

Vragen / opmerkingen
Iedereen kan ten allen tijden terecht met vragen en opmerkingen bij de betreffende bestuursleden. Natuurlijk kun je altijd de train(st)er en/of coach bellen die je dan verder zal helpen.