Aanmelden en opzeggen

Aanmelden nieuwe leden

Lukt het niet om de formulieren te downloaden? Probeer het in een andere browser of stuur een mail naar kvbladellabestuur@hotmail.com.

Opzegging lidmaatschap
  • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaresse Joan Koolen.
  • Dit moet uiterlijk gebeuren vóór 1 maart (voor het volgende seizoen).
  • Na deze datum zal men worden ingedeeld voor het volgende seizoen en is men contributie over het gehele komende seizoen verschuldigd.
  • Tussentijds afmelden is in principe niet mogelijk.
  • Er kan in ieder geval geen teruggave van de verschuldigde contributie voor het resterende seizoen plaatsvinden.

Let op: je lidmaatschap gaat gewoon door mits je, je schriftelijk afmeldt vóór 1 maart, na deze datum ben je voor het nieuwe seizoen wederom lid van de korfbalvereniging.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Joan Koolen of via kvbladellabestuur@hotmail.com. Dit in verband met het actueel houden van de ledenadministratie.