Contributie

Voor het seizoen 2023/2024 bedraagt de contributie voor:

  • Senior €165,00 per jaar
  • Midweek €148,00 per jaar
  • Junior (A) €132,00 per jaar
  • Aspiranten (B,C) €103,05 per jaar
  • Pupillen (D,E,F) €99,00 per jaar
  • Rustende leden €22,00 per jaar
  • Trainingsleden €50,00 per jaar

Je bent contributie over het gehele jaar verschuldigd.

Betaalwijze
Bij de aanmelding kun je de keuze maken uit een machtiging voor een jaarlijks of halfjaarlijkse automatische afschrijving. Bij wijzigingen van het bankrekeningnummer graag een nieuw machtigingsformulier invullen en ondertekend inleveren bij de penningmeester (het adres staat op het formulier).

Bankrekeningnummer Bladella: NL75 RABO 0107 5094 31 ten name van Korfbalvereniging Bladella.

De contributie zal worden afgeschreven:

  • in oktober voor de jaarlijkse afschrijving
  • in oktober en maart voor de halfjaarlijkse afschrijving