Contributie

Voor het seizoen 2016-2017 bedraagt de contributie voor:

  • Senior € 150,00 per jaar
  • Midweek € 135,00 per jaar
  • Junior (A) € 120,00 per jaar
  • Aspiranten (B,C) € 90,00 per jaar
  • Pupillen (D,E,F) € 90,00 per jaar
  • Rustende leden € 20,00 per jaar

Je bent contributie over het gehele jaar verschuldigd. Opzegging dient uiterlijk vóór 1 april schriftelijk te gebeuren bij de secretaresse Corrie Sleddens via a.sleddens2@chello.nl.

Betaalwijze
Bij de aanmelding kunt u de keuze maken uit een machtiging voor een jaarlijks of halfjaarlijkse automatische afschrijving. Bij wijzigingen van het bankrekeningnummer alstublieft een nieuw machtigingsformulier invullen en ondertekend inleveren bij de penningmeester (het adres staat op het formulier).

Bankrekeningnummer Bladella: NL75 RABO 0107 5094 31 ten name van Korfbalvereniging Bladella.

De contributie zal worden afgeschreven:

  • 1e helft in oktober 2016
  • 2e helft in maart 2017