Materiaal en EHBO koffer

Indien het materiaal niet in orde is, graag even doorgeven aan beheerder bestuursruimte en kleedlokalen: Arno Sleddens, a.sleddens2@chello.nl.

Dit betreft ook de aanvulling van de EHBO-koffer, die te vinden is in de EHBO-ruimte. In de EHBO koffer is een lijst te vinden, waarop vermeld dient te worden wanneer de materialen bijna op zijn.