Aanmelden en opzeggen

Aanmelden nieuwe leden
Opzegging lidmaatschap
  • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaresse Corrie Sleddens.
  • Dit moet uiterlijk gebeuren vóór 1 maart (voor het volgende seizoen).
  • Na deze datum zal men worden ingedeeld voor het volgende seizoen en is men contributie over het gehele komende seizoen verschuldigd.
  • Tussentijds afmelden is in principe niet mogelijk.
  • Er kan in ieder geval geen teruggave van de verschuldigde contributie voor het resterende seizoen plaatsvinden.

Let op: je lidmaatschap gaat gewoon door mits je, je schriftelijk afmeldt vóór 1 april 2019, na deze datum ben je voor het nieuwe seizoen wederom lid van de korfbalvereniging.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Corrie Sleddens. Dit in verband met het actueel houden van de ledenadministratie.